Tepelně technické posudky

Provádíme tepelně technické výpočty a posudky. Máme řadu úspěšných zkušeností s dotačním programem Zelená úsporám poskytovaných Státním fondem životního prostředí.