Projekce, architektura, inženýring

Společnost KT ING se zabývá architektonickou, projekční a inženýrskou činností se zaměřením na pozemní stavby. Dále provádíme technický dozor investora, na projektované objekty autorský dozor, rozpočtování, služby související s tepelně technickými vlastnostmi objektů, kontroly bytů a domů před převzetím při koupi, poradenství ve stavebnictví a v neposlední řadě měření radonu.