O firmě

Společnost KT ING s. r. o. byla založena v roce 2010 v Praze. Zaměřujeme se na komplexní služby v oblasti stavebnictví - architektonickou, projekční a inženýrskou činnost se zaměřením na pozemní stavby. Dále nabízíme technický dozor investora, rozpočtování, služby související s tepelně technickými vlastnostmi objektů, poradenství ve stavebnictví a v neposlední řadě měření radonu. Inženýři naší společnosti jsou autorizováni Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).