Technický dozor investora

Poskytujeme služby technického dozoru investora stavby. Máme zkušenosti z přípravné fáze stavby (projekt, inženýring, výběr dodavatele stavby), z fáze realizace - vedení staveb, stavební technické a autorské dozory i z fáze kolaudace - uvedení objektu do provozu.