Měření radonu

Společnost KT ING s. r. o. je držitelem povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a je oprávněna provádět služby stanovení radonového indexu pozemku a měření radonu uvnitř staveb. Stanovení radonového indexu pozemku je povinné před vydáním stavebního povolení nebo ohlášení stavby s pobytovými místnostmi. Měření radonu uvnitř staveb se provádí před kolaudací/uvedením stavby do užívání nebo v již obývaných objektech (např. pro informaci uživatele o zdravotní nezávadnosti dané budovy).