Projekční kancelář Praha

Společnost KT ING s. r. o. se zabývá architektonickou, projekční a inženýrskou činností se zaměřením na pozemní stavby. Zajišťujeme také technický dozor investora a další související služby. Naše projekční kancelář ochotně vyjde vstříc Vašim požadavkům a každý projekt zpracuje ve špičkové kvalitě a za rozumné ceny.

Stavební dozor

Naše projekční kancelář zajišťuje technický dozor investora stavby. Stavební dozor provádějí zkušení odborníci, kteří dohlédnou na všechny fáze stavby od výběru dodavatele přes realizaci stavby až konečnou kolaudaci. Provádět stavební dozor jsme oprávněni na základě autorizace od České komory stavebních inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Projekce staveb

Zpracujeme projektovou dokumentaci od přípravné fáze (studie) po dokumentaci skutečného provedení. Zajistíme dokumentaci pro územní řízení, pro výběr dodavatele stavby (tendr), realizační i skutečného provedení. Nabízíme projednání navržené stavby s úřady a ostatními dotčenými subjekty (inženýring) s cílem získat rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení nebo ohlášení stavby.

Architekt staveb

Naše projekční kancelář dle vašeho přání zpracuje architektonické návrhy pozemních objektů i interiérů. Veškeré návrhy dodáváme na přání včetně 3D zobrazení (vizualizace) objektů.

Tepelně technické posudky

Provádíme tepelně technické posudky a vystavujeme průkazy energetické náročnosti budov. Naše společnost má za sebou dlouhou řadu úspěšně dokončených a proplacených dotací z programu Zelená úsporám, který poskytuje Státní fond životního prostředí.